Politiek Leefomgeving

Allemaal een beetje eigenaar: de oplossing?

20 Februari 2017 Alice Romainville, Sarah De Laet

Sedert de laatste staatshervorming staat de volledige huisvestingpolitiek onder hoede van de Gewesten. Dat biedt een kans om opnieuw woningsubsidies ter discussie te stellen, in het bijzonder over de subsidies die als doel hebben de aanschaf van een eigendom voor huishoudens te vergemakkelijken. (Toekomstige) eigenaars krijgen door middel van woningsubsidie immers een belangrijk deel van de... Lees het vervolg

Recent verschenen

"Te veel stakingen doden de staking"? Een langetermijnanalyse van de stakingsfrequentie in België

In de loop van de laatste twee decennia, en zeker in de laatste jaren, is het politieke en mediatieke discours over de stakingen sterk geëvolueerd . Stakingen worden almaar minder gezien als een legitiem middel in de strijd voor sociale rechten....

Geen terugbetaling van logopedie voor kinderen met een laag IQ

16/01/2017 Thomas Dabeux

Recente studies toonden aan dat de Belgen over het algemeen tevreden waren over hun gezondheidszorg. Deze Belgen zijn ongetwijfeld geen ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. Want als er inderdaad een hardnekkige ongelijkheid is...

Feminisering van sportieve ruimten

30/12/2016 Agnes Elling

Sportdeelname is al lang geen louter mannelijke aangelegenheid meer. De algemene sportdeelname van mannen en vrouwen is ongeveer even groot. Niettemin bestaan er nog steeds genderspecifieke mechanismen van sociale in- en uitsluiting in diverse...

Verplaatsingen van vrouwen en onveiligheidsgevoel in Brussel: percepties en strategieën

9/12/2016

In 2011 vestigde een onderzoek met als titel ’Victimation et sentiment d’insécurité en Ile-de-France’ de aandacht op hoe verschillend mannen en vrouwen het veiligheidsgevoel ervaren bij hun verplaatsingen. Volgens dit onderzoek zou 43,4% van de...

Jongeren en werk: wie moet actief zijn?

20/09/2016 Manon Lengler

In de periode van januari 2014 tot januari 2015 voerde ik een klein onderzoek bij de Mission locale van Schaarbeek uit . Ik werkte er als «aanspreekpunt voor jongeren», dat houdt in dat ik raad gaf bij de inschakeling van jongeren tussen 18 en 25...

Fiscale concurrentie: concept, context en gevolgen

Na LuxLeaks en andere onthullingen ziet het ernaar uit de fiscale optimalisering van de ondernemingen eindelijk een prioriteit op de Europese agenda is. Maar hoe noodzakelijk en dringend ook, dit mag het probleem van de concurrentie tussen de...

Gelijke kansen versus gelijkheid

Al zo’n dertig jaar stuurt men aan op een verandering van het sociale beleid. In grote lijnen kunnen er twee beleidsmodellen onderscheiden worden: de verzorgingsstaat en de actieve welvaartsstaat. In het eerste model, typerend voor de situatie...

Het milieu als bron van ongelijkheid? Armoede en sociaal de-engagement in de stad

18/08/2016 Zoé Lejeune

Milieuongelijkheden, wat betekent dat precies? De term komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten, waar onderzoekers en activisten een specifieke dimensie van ongelijkheid onder burgers hebben belicht: de zeer verschillende niveaus van...

Werkneemsters waarderen om de economie weer op gang te brengen

12/08/2016 Olivier Derruine

“De Loonkloof tussen mannen en vrouwen in Belgie 2014” is een uitstekend rapport dat helaas bijna geheel onopgemerkt bleef. Het is een gezamenlijke publicatie van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, de FOD Economie en het...

In het frans

Les médecins contre le peuple ?

20/03/2017 Joël Girès

Instauration de l’Assurance Maladie-Invalidité obligatoire Aujourd’hui, une part importante de nos dépenses en soins de santé (consultations, médicaments, hospitalisation) est...

La discrimination liée au sexe à travers les perceptions des citoyens en Wallonie

En Belgique, on compte 19 critères repris dans la législation anti-discrimination. Le sexe constitue l’un de ces critères de discrimination, repris notamment dans le Décret wallon...

Les ouvrières du nettoyage

Le secteur du nettoyage constitue dans la plupart des pays de l’Union européenne une importante source d’emploi pour une population peu qualifiée, majoritairement féminine. En ce...