Gezondheid Opleiding

Geen terugbetaling van logopedie voor kinderen met een laag IQ

16 Januari 2017 Thomas Dabeux

Recente studies toonden aan dat de Belgen over het algemeen tevreden waren over hun gezondheidszorg. Deze Belgen zijn ongetwijfeld geen ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. Want als er inderdaad een hardnekkige ongelijkheid is in onze huidige gezondheidszorg, is dat wel in het verschil in behandeling voor de terugbetaling van logopediebehandelingen. Deze terugbetaling is... Lees het vervolg

Recent verschenen

Feminisering van sportieve ruimten

30/12/2016 Agnes Elling

Sportdeelname is al lang geen louter mannelijke aangelegenheid meer. De algemene sportdeelname van mannen en vrouwen is ongeveer even groot. Niettemin bestaan er nog steeds genderspecifieke mechanismen van sociale in- en uitsluiting in diverse...

Verplaatsingen van vrouwen en onveiligheidsgevoel in Brussel: percepties en strategieën

9/12/2016

In 2011 vestigde een onderzoek met als titel ’Victimation et sentiment d’insécurité en Ile-de-France’ de aandacht op hoe verschillend mannen en vrouwen het veiligheidsgevoel ervaren bij hun verplaatsingen. Volgens dit onderzoek zou 43,4% van de...

Jongeren en werk: wie moet actief zijn?

20/09/2016 Manon Lengler

In de periode van januari 2014 tot januari 2015 voerde ik een klein onderzoek bij de Mission locale van Schaarbeek uit . Ik werkte er als «aanspreekpunt voor jongeren», dat houdt in dat ik raad gaf bij de inschakeling van jongeren tussen 18 en 25...

Fiscale concurrentie: concept, context en gevolgen

Na LuxLeaks en andere onthullingen ziet het ernaar uit de fiscale optimalisering van de ondernemingen eindelijk een prioriteit op de Europese agenda is. Maar hoe noodzakelijk en dringend ook, dit mag het probleem van de concurrentie tussen de...

Gelijke kansen versus gelijkheid

Al zo’n dertig jaar stuurt men aan op een verandering van het sociale beleid. In grote lijnen kunnen er twee beleidsmodellen onderscheiden worden: de verzorgingsstaat en de actieve welvaartsstaat. In het eerste model, typerend voor de situatie...

Het milieu als bron van ongelijkheid? Armoede en sociaal de-engagement in de stad

18/08/2016 Zoé Lejeune

Milieuongelijkheden, wat betekent dat precies? De term komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten, waar onderzoekers en activisten een specifieke dimensie van ongelijkheid onder burgers hebben belicht: de zeer verschillende niveaus van...

Werkneemsters waarderen om de economie weer op gang te brengen

12/08/2016 Olivier Derruine

“De Loonkloof tussen mannen en vrouwen in Belgie 2014” is een uitstekend rapport dat helaas bijna geheel onopgemerkt bleef. Het is een gezamenlijke publicatie van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, de FOD Economie en het...

Ongelijkheid in de digitale wereld: fout wachtwoord?

In 58% van de Belgische huishoudens stond in 2005 een computer. Eén huishouden op twee had een internetaansluiting en slechts 56% van de bevolking gebruikte internet [1]. Die onderzoeken dienen als basis voor de gegevens over de...

Bedrijfswagens: een fiscaal en sociaal schandaal

Volgens de federatie Inter-environnement Wallonie, kan het aantal bedrijfswagens (bij wijze van extralegaal voordeel) in januari 2011 redelijkerwijs geschat worden op 500 000 voertuigen, d.w.z iets minder dan 9,5 % van het wagenpark. Het gaat om...

In het frans

Les inégalités de chômage entre la Flandre et la Wallonie

Les écarts très importants de chômage entre la Flandre et la Wallonie sont parfois interprétés comme la conséquence de différences culturelles, par exemple dans l’attitude face au...

En image : une journée de la vie en rue (II)

2/01/2017 Lucie Martin, Pathé

"Quand on prend des photos on commence à voir d’autres choses, à donner plus d’importance à des détails. Quand je marche, ce que je vois se rapporte à mon histoire. Chaque photo...

Stabilité et transformations de la pauvreté en Wallonie ?

Ces dix dernières années, le taux de pauvreté wallon est resté stable autour de 18%. Il en est de même pour les inégalités de revenus, qui sont limitées en Wallonie. Cependant,...