Werk Politiek

Hoe de smartphone bijdraagt aan de economische instabiliteit

27 April 2017 Mathieu Strale

Airbnb, Uber, menu next door, Listminut, BlaBlaCar of Deliveroo ... een "nieuwe" economische sector duikt tegenwoordig op in de straten, op onze telefoons en in onze samenleving. De sector wordt gekenmerkt door een aantal elementen: de cultuur van een innovatief en onconventioneel imago, de eis om tot de deeleconomie te behoren, de verbetering van de toegang tot de arbeidsmarkt of extra... Lees het vervolg

Recent verschenen

Het basisinkomen als een middel tegen ongelijkheid?

27/03/2017 Samantha Smith

Het basisinkomen is “een inkomen dat een politieke gemeenschap aan elk lid geeft, op individuele basis, zonder te controleren of er andere inkomens zijn en zonder een tegenprestatie te verwachten”. Sinds de jaren 80 duikt het idee op in het...

Allemaal een beetje eigenaar: de oplossing?

Sedert de laatste staatshervorming staat de volledige huisvestingpolitiek onder hoede van de Gewesten. Dat biedt een kans om opnieuw woningsubsidies ter discussie te stellen, in het bijzonder over de subsidies die als doel hebben de aanschaf van...

"Te veel stakingen doden de staking"? Een langetermijnanalyse van de stakingsfrequentie in België

In de loop van de laatste twee decennia, en zeker in de laatste jaren, is het politieke en mediatieke discours over de stakingen sterk geëvolueerd . Stakingen worden almaar minder gezien als een legitiem middel in de strijd voor sociale rechten....

Geen terugbetaling van logopedie voor kinderen met een laag IQ

16/01/2017 Thomas Dabeux

Recente studies toonden aan dat de Belgen over het algemeen tevreden waren over hun gezondheidszorg. Deze Belgen zijn ongetwijfeld geen ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. Want als er inderdaad een hardnekkige ongelijkheid is...

Feminisering van sportieve ruimten

30/12/2016 Agnes Elling

Sportdeelname is al lang geen louter mannelijke aangelegenheid meer. De algemene sportdeelname van mannen en vrouwen is ongeveer even groot. Niettemin bestaan er nog steeds genderspecifieke mechanismen van sociale in- en uitsluiting in diverse...

Verplaatsingen van vrouwen en onveiligheidsgevoel in Brussel: percepties en strategieën

9/12/2016

In 2011 vestigde een onderzoek met als titel ’Victimation et sentiment d’insécurité en Ile-de-France’ de aandacht op hoe verschillend mannen en vrouwen het veiligheidsgevoel ervaren bij hun verplaatsingen. Volgens dit onderzoek zou 43,4% van de...

Jongeren en werk: wie moet actief zijn?

20/09/2016 Manon Lengler

In de periode van januari 2014 tot januari 2015 voerde ik een klein onderzoek bij de Mission locale van Schaarbeek uit . Ik werkte er als «aanspreekpunt voor jongeren», dat houdt in dat ik raad gaf bij de inschakeling van jongeren tussen 18 en 25...

Fiscale concurrentie: concept, context en gevolgen

Na LuxLeaks en andere onthullingen ziet het ernaar uit de fiscale optimalisering van de ondernemingen eindelijk een prioriteit op de Europese agenda is. Maar hoe noodzakelijk en dringend ook, dit mag het probleem van de concurrentie tussen de...

Gelijke kansen versus gelijkheid

Al zo’n dertig jaar stuurt men aan op een verandering van het sociale beleid. In grote lijnen kunnen er twee beleidsmodellen onderscheiden worden: de verzorgingsstaat en de actieve welvaartsstaat. In het eerste model, typerend voor de situatie...

In het frans

L’emploi convenable au prisme des inégalités de mobilité

« Il ne suffit pas de trouver un emploi, encore faut-il pouvoir s’y rendre »… Dénonçait Eric le Breton en 2006 [1]. Outre la difficulté de trouver un emploi lui-même, les freins à...

Les médecins contre le tiers payant obligatoire

3/04/2017 Joël Girès

Depuis le 1er octobre 2015, les médecins généralistes sont soumis au régime du tiers payant obligatoire (TPO) concernant les bénéficiaires de l’intervention majorée (BIM : orphelins,...

Les médecins contre le peuple ?

20/03/2017 Joël Girès

Instauration de l’Assurance Maladie-Invalidité obligatoire Aujourd’hui, une part importante de nos dépenses en soins de santé (consultations, médicaments, hospitalisation) est...