Het Observatorium is met vakantie! We profiteren ervan om enkele oude artikels met actuele waarde opnieuw te publiceren!
Afdrukbare versie van dit artikel Afdrukbare versie

Redactionele inhoud

Het Belgisch Observatorium van Maatschappelijke Ongelijkheid zoekt auteurs en vertalers!

20 februari 2015

Beeld: Cory Doctorow, bewerking: Observatorium Maatschappelijke Ongelijkheid

Wij willen open en participatief medium zijn. Iedereen die onze uitgangspunten deelt, is welkom. Bijdragen kan door artikels te schrijven of te vertalen, of tot het redactiecomité toe te treden.

Wij hebben auteurs nodig. De artikels van de externe auteurs verrijken en diversifiëren de analyse van ongelijkheid. Wie een artikel wil schrijven over een onderwerp dat van ver of van nabij te maken heeft met maatschappelijke ongelijkheid, discriminatie, machtsrelaties of onrechtvaardigheid, kan zelf een bijdrage voorstellen. Iedereen kan teksten voorstellen, zolang er drie richtlijnen gerespecteerd worden: de tekst moet feitelijke elementen presenteren, toegankelijk zijn voor een breed publiek zijn, en kort en bondig zijn (zie verder).

Verder hebben wij ook vertalers nodig. Wij zouden willen dat het Observatorium tweetalig Nederlands-Frans is. Helaas beschikken wij niet over de nodige middelen om alle artikels zelf te vertalen. Wie geïnteresseerd is om bij te dragen door een of meer artikels te vertalen, kan contact met ons opnemen.

Dit zijn de richtlijnen voor de auteurs:

1) Wij zoeken teksten die feitelijke elementen voorstellen

Aangezien het doel van het Observatorium is om toegankelijke documentatie over ongelijkheid te leveren, moeten de artikels die wij online zetten feitelijke elementen voorstellen.

Die elementen kunnen van allerlei aard zijn:
 een analyse van documenten ;
 cijfers ; 
 getuigenissen ;
 experimenten ;
 ...

Een artikel dat enkel de mening van zijn auteur presenteert, zoals een pamflet of vrije tribune, heeft niet echt zijn plaats op de website van het Observatorium. Dit gezegd, kunnen de ingediende artikels natuurlijk een politieke, kritische dimensie omvatten, een persoonlijke interpretatie… zolang het maar op feitelijke vaststellingen gebaseerd is.

2) De artikels moeten toegankelijk zijn voor wie niet vertrouwd is met het onderwerp

Het doel van het Observatorium is om informatie aan te bieden aan niet-specialisten. De artikels moeten dus kunnen worden gelezen en begrepen door een breed publiek. Technisch, juridisch, wetenschappelijk en statistisch jargon wordt het beste zoveel mogelijk vermeden of zo helder mogelijk uitgelegd. Om de lectuur van de artikels aangenamer en duidelijker te maken, wordt het gebruik van foto’s, schema’s, grafieken, kaarten en beelden aangemoedigd.

3) De artikels moeten kort zijn

Om toegankelijk te zijn en de lectuur op het internet te vergemakkelijken, moeten de artikels kort zijn: zij mogen niet langer zijn dan 8000 tekens (spaties inbegrepen) of 10.000 tekens bij overname van fragmenten uit andere teksten (interviews, geanalyseerde documenten…). De auteur kan de lezer altijd doorverwijzen naar een langere versie van het artikel (in de vorm van een tekstbestand of PDF op de website) of naar andere werken die technische aspecten uitvoerig beschrijven.

Door de beperkte lengte van de artikels is het moeilijk verschillende aspecten in een enkel artikel te verwerken. We raden de auteurs dus aan om in hun tekst te focussen op één of twee centrale punten. Het is daarnaast zeker mogelijk om meerdere artikels, die naar elkaar verwijzen en elkaar aanvullen, te schrijven, op voorwaarde dat ze onafhankelijk van elkaar gelezen kunnen worden.

Verder moet het niet om nieuwe artikels gaan die nergens anders zijn verschenen. Wij hernemen graag elders gepubliceerde teksten, voor zover zij aan de criteria voldoen.

Om de verspreiding van de artikels te bevorderen, stimuleren wij de publicatie onder vrije licentie, maar het staat de auteurs vrij om voor een meer beperkte licentie te kiezen (het klassieke auteursrecht, enz.).

Wat de vermelding van de auteurs van de artikels betreft, geven we de voorkeur aan individuele vermelding. Indien de auteur lid is van een instelling of een collectief en dit graag wil melden, dan kan dit op de auteurspagina waar er eveneens ruimte is voor een korte voorstelling van de auteur en zijn/haar contactgegevens.

Uw bijdrage aan onze website is meteen ook een bijdrage aan de bestrijding van maatschappelijke ongelijkheid.

Het redactiecomité.