Opleiding

Deze rubriek bevat artikels over onderwijs, opleiding en toegang tot kennis in de brede betekenis.

Waar zijn we bang voor?

Vlaanderen heeft een van de slechtste scores in internationale tests voor de schoolresultaten van kinderen van buitenlandse afkomst. Wat is het verband tussen de schoolresultaten van de kinderen en hun thuistaal? Piet Van...

Sociale mix en schoolresultaten

21/01/2019 Pierre Marissal

De internationale PISA-testen brachten aan het licht dat de leerlingen van het onderwijs van de Franse Gemeenschap in België povere resultaten behalen en dat het onderwijs sterke ongelijkheden vertoont. Dit motiveerde de...

Hoe de universiteiten bijdragen aan de ongelijkheid op school

22/08/2017 Jonathan Unger

Omdat de universiteit de laatste etappe in de schoolcarrière is, schuift ze de verantwoordelijkheid voor onderwijsongelijkheid grotendeels van haar af. Het is inderdaad zo dat het grootste deel van de selectie gebeurt tijdens...

Geen terugbetaling van logopedie voor kinderen met een laag IQ

16/01/2017 Thomas Dabeux

Recente studies toonden aan dat de Belgen over het algemeen tevreden waren over hun gezondheidszorg. Deze Belgen zijn ongetwijfeld geen ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. Want als er inderdaad een hardnekkige...

Ongelijkheid in de digitale wereld: fout wachtwoord?

In 58% van de Belgische huishoudens stond in 2005 een computer. Eén huishouden op twee had een internetaansluiting en slechts 56% van de bevolking gebruikte internet [1]. Die onderzoeken dienen als basis voor de gegevens over...

Is het kleuteronderwijs onvermijdelijk vrouwelijk?

30/10/2015 Cécile Piret

Net als de Vlaamse Gemeenschap erkent de onderwijsraad van de Franse Gemeenschap (CEF) sinds enkele jaren het zogenaamde kleuteronderwijs als een fundamentele etappe in de schoolloopbaan van het kind. Het kleuteronderwijs komt...

Is opleiding het antwoord op de problematiek van massawerkloosheid?

Een zeer populaire verklaring voor werkloosheid, zeker in Brussel, is het ontoereikende opleidingsniveau van de werklozen. Volgens dit denkkader vereist de arbeidsmarkt een evenwicht tussen vraag en aanbod, net als om het even...

De Belgische universiteit is er een voor de elites

19/09/2015 Joël Girès

Het onderstaande citaat uit 2013 is afkomstig van de rector van de Universiteit van Luik (ULg): De democratisering en de massificatie van het hoger onderwijs [...] bedreigen het universitaire model zoals wij dat vandaag...

Over goede en slechte getto’s

25/06/2015 David D’Hondt

Als voornaamste slachtoffers van ongelijkheid op school, hebben de leerlingen zelf hier veel over te vertellen. Hoewel ik mij afvroeg of het wel mijn rol was om deze kwestie met hen aan te snijden, waren het de leerlingen die...

Tiny gaat naar school (in het buitengewoon onderwijs)

Wanneer een kind ’anders’ is, omdat hij een mentale achterstand, een lichamelijke handicap of een leerstoornis (dyslexie, aandachtstekort, ...) heeft, gaat hij meestal niet met de anderen naar school. Het Belgisch...

Het buitengewoon onderwijs van de Franse Gemeenschap, speciaal voor kansarmen

Elk jaar komen er leerlingen in het buitengewoon onderwijs terecht. De meesten van hen zijn tussen de 7 en 12 jaar oud. In 2012 bereikte het aantal scholieren in het buitengewoon onderwijs van de Franse Gemeenschap ongeveer...

Een baan en een goed salaris

24/02/2015 Benoît Jadin

Het is een algemeen gangbaar idee, over de partijgrenzen heen, dat het onderwijs de rol van sociale ladder of van springplank voor kansarme jongeren zou moeten vervullen. Het schoolsysteem zou geen enkel kind mogen...

Onderwijs en ongelijkheid in België

Over het algemeen wordt aangenomen dat onderwijs tegenwoordig voor iedereen toegankelijk is en dat het een sociale springplank is voor iedereen die zich voldoende inzet. Volgens deze opvatting zou een arbeiderskind dat ijverig...

In het frans

Quand on veut, on peut !

Les inégalités dans l’enseignement supérieur flamand sont-elles encore présentes ? À priori, l’accès aux études supérieures semble relativement démocratisé grâce aux bourses et...

L’orthographe m’a tuer

Source de fierté ou de honte, outil de sélection des candidats par les employeurs, bête noire des élèves et des enseignants, objet d’apprentissage long et rébarbatif (80 heures...

Les inégalités d’accès et de conditions de vie à l’Université

La pandémie de Covid-19 a visibilisé la question de la « précarité étudiante ». La crise sanitaire a en effet eu un impact économique sur les étudiant·es, notamment du fait de...