Afdrukbare versie van dit artikel Afdrukbare versie

Redactionele inhoud

Wettelijke bepalingen

20 februari 2015

Beeld: Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier, bewerking: Observatorium Maatschappelijke Ongelijkheid

Het doel van het Observatorium van Maatschappelijke Ongelijkheid is de brede verspreiding van analyses over ongelijkheid om tools aan te reiken aan iedereen die strijdt voor een meer rechtvaardige en democratische maatschappij. De toegankelijkheid van inhoudelijke informatie is daarom een bijzonder aandachtspunt voor ons.

Toegankelijkheid betekent dat niet-specialisten de artikels kunnen begrijpen. Maar wij pleiten ook voor de mogelijkheid om de inhoud zo breed mogelijk te kunnen verspreiden. Daarom schrijven wij onze artikels onder de vrije licentie Creative Commons (CC). Die licentie bepaalt dat iedereen het recht heeft om onze artikels te gebruiken en te delen, zonder er op voorhand toestemming voor te vragen. Met die keuze hopen wij bij te dragen aan de productie van gedeelde kennis in het bereik van iedereen.

Wij moedigen alle externe auteurs aan om hun eigen artikels op de website van het Observatorium eveneens onder vrije licentie te publiceren. Maar een Creative Commons-licentie is niet hetzelfde als het auteursrecht opgeven. De vrije licentie is complementair aan het auteursrecht: waar het klassieke auteursrecht voorafgaandelijke toestemming van de auteur vereist, staan de vrije licenties bepaalde rechten automatisch toe. Zo behoren verspreiding van de tekst, hergebruik van de analyses (met eventuele wijzigingen) en herneming van de tekst op andere dragers tot de mogelijkheden. Dit beleid zorgt ervoor dat artikels in andere media kunnen worden overgenomen door instellingen, docenten, sociale bewegingen enzovoort.

Een CC-licentie houdt ook verplichtingen in voor wie een artikel herneemt. Zo moet de auteur worden vermeld, al wil dat niet automatisch zeggen dat de auteur het gebruik ervan beaamt. Wat ons betreft, vragen wij dat de auteur en het Observatorium van Maatschappelijke Ongelijkheid worden vermeld. Wij vragen ook dat aanpassingen en/of toevoegingen aan de originele tekst uitdrukkelijk worden aangeduid.

Tenzij anders vermeld, publiceren wij de artikels die wij ontvangen onder de vrije licentie Creative Commons. Dit wordt onder het artikel aangegeven met een logo van dit type:

Als een auteur niet akkoord gaat met ons redactionele beleid, laat hij/zij het ons gewoon weten. Dan publiceren wij het artikel onder het klassieke auteursrecht. In dat geval staat er geen enkel logo onder het artikel, en valt het onder het klassieke auteursrecht.

Onze keuze voor CC komt niet enkel ten goede aan het publiek dat de resultaten uit een artikel wil hernemen, maar ook aan de auteurs zelf. Publiceren op de website van het Observatorium van Maatschappelijke Ongelijkheid betekent namelijk helemaal niet dat de auteurs hun rechten aan het Observatorium afstaan. Integendeel, de auteurs hebben geen enkele toestemmming van het Observatorium nodig om hun artikels elders te publiceren. Wij vragen enkel dat het Observatorium van Maatschappelijke Ongelijkheid wordt vermeld indien onze website het oorspronkelijke publicatiemedium was.

Vertaling naar het Nederlands : Marie-Eve Cosemans