Rijkdom

Deze rubriek bevat artikels over inkomen, uitgaven en vermogens van huishoudens, fiscaliteit en sociale zekerheid.

In beeld: een dag uit het leven op straat (II)

4/03/2019 Lucie Martin, Pathé

"Als je foto’s neemt dan zie je andere dingen, je geeft meer aandacht aan details. Als ik stap, dan is wat ik zie verbonden met mijn verhaal. Elke foto heeft voor mij betekenis, elke foto heeft zijn belang." De foto’s van...

Sociale en fiscale fraude: een beetje perspectief

25/07/2018 Mathieu Strale

Sociale en fiscale fraude zijn vaak in het nieuws. Heel wat cijfers worden geciteerd, verschillende oplossingen worden naar voren geschoven. Desondanks blijft vaak onduidelijk om welke bedragen het nu juist gaat en welke...

Privévermogen in België: “Get rich or die trying”?

4/06/2018 Antoine Dedry

Hoe worden we rijk? Tijdens het ancien régime en tot de Eerste Wereldoorlog is het duidelijk: erfenis is de enige weg naar rijkdom. De bekende speech van Beaumarchais in de monoloog van Figaro geeft deze situatie goed weer:...

Het basisinkomen als een middel tegen ongelijkheid?

27/03/2017 Samantha Smith

Het basisinkomen is “een inkomen dat een politieke gemeenschap aan elk lid geeft, op individuele basis, zonder te controleren of er andere inkomens zijn en zonder een tegenprestatie te verwachten”. Sinds de jaren 80 duikt het...

Fiscale concurrentie: concept, context en gevolgen

Na LuxLeaks en andere onthullingen ziet het ernaar uit de fiscale optimalisering van de ondernemingen eindelijk een prioriteit op de Europese agenda is. Maar hoe noodzakelijk en dringend ook, dit mag het probleem van de...

In beeld: een dag uit het leven op straat

2/06/2016 Lucie Martin, Sarah

Dit zijn de foto’s van een dagelijks traject, dat van Sarah, die al enkele jaren op straat leeft. Of beter gezegd, het zijn "momentopnamen" uit de film van die dag. We zijn ver van daklozenportretten, maar we zien het leven op...

Brussel verjaagt haar armen

8/04/2016 Shanan Khairi

Zoals in alle grote Europese steden is het aantal daklozen in Brussel de laatste tien jaar sterk gestegen. Dit wordt aangetoond door de census die door het centrum La Strada werd uitgevoerd. Volgens hun cijfers waren er in 2014...

Precaire en arme vrouwen in Brussel

In de meest recente editie van het Thematische Rapport van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn ’Vrouwen, bestaansonzekerheid en armoede’ wordt de nauwe relatie tussen fenomenen als bestaansonzekerheid, armoede, sociale...

Voor gelijk werk krijgen mannen en vrouwen nog steeds een ongelijk loon!

De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is nog altijd sterk aanwezig in onze samenleving. Verschillende artikels van het observatorium hebben bijvoorbeeld bewezen dat vrouwen meer tijd aan het huishouden besteden dan mannen...

Ongelijkheid in levensverwachting

22/09/2015 Gilles Van Hamme

Gezondheidsongelijkheid is bijzonder stuitend, want het illustreert sociale en territoriale ongelijkheid in termen van leven en dood. Op gemeentelijk niveau varieert de vrouwelijke levensverwachting van 78,5 jaar in...

Het beleid van armoedebestrijding in België

Door de economische crisis worden de problemen van precariteit en armoede opnieuw zichtbaar in de openbare ruimte. De media spreken erover, en de politici lijken diepgaand bezorgd over deze problematiek. De Programmatorische...

Ongelijke lonen in Europa

De loondiscussie komt regelmatig ter sprake in de pers. Meestal komt daarbij de neoliberale opvatting aan bod: lonen zijn kosten die beperkt moeten worden om het concurrentievermogen van de Belgische ondernemingen veilig te...

De armen verplaatsen om de ongelijkheid te verminderen?

Sociale ongelijkheid heeft een ruimtelijk aspect. In elk land, elke regio, wijk, straat en zelfs elk gebouw kan op ruimtelijk vlak een ongelijke toewijzing van sociale middelen worden vastgesteld. Het feit dat het ruimtelijke...

Ongewenst: daklozen in de openbare ruimte

10/04/2015 Lucie Martin

Omdat daklozen geen woning hebben, speelt de openbare ruimte een cruciale rol in hun leven. Ze worden niet voor niets ’mensen die op de straat leven’ genoemd. Ondanks het publieke aspect van de openbare ruimte, gelden er...

Ongelijkheid inzake energiekosten

22/02/2015 Xavier May

Huishoudelijk energieverbruik is een basisbehoefte. We stellen vast dat dit verbruik een grotere plaats inneemt in het gezinsbudget van huishoudens met een lager inkomen. De 10 % armste huishoudens besteden 13,2 % van hun...

In het frans

Le prix de l’eau à Bruxelles ne respecte pas le principe du pollueur-payeur

22/04/2024 Xavier May

À Bruxelles, le prix de l’eau est approuvé par Brugel qui est l’autorité bruxelloise de régulation dans les domaines de l’électricité, du gaz et du contrôle du prix de l’eau. Ce...

Pauvreté, emploi et diplôme en Wallonie

Il est difficile d’avoir une vision simple et univoque de la pauvreté et de la précarité en Wallonie, parce que les indicateurs sont nombreux et que les manières de concevoir ou...

Qui sont les bailleurs en Belgique ?

Le logement est un droit fondamental qui fait l’objet de nombreux débats. Si certains aspects, comme le profil des locataires et des propriétaires occupants, la qualité des...