Afdrukbare versie van dit artikel Afdrukbare versie

Redactionele inhoud

Wie zijn wij?

20 februari 2015

Beeld: Véronique Debord-Lazaro, bewerking: Observatorium Maatschappelijke Ongelijkheid

Het Belgisch Observatorium van Maatschappelijke Ongelijkheid is een internetmedium met online artikels die voor iedereen ter beschikking staan. Ze behandelen op kritische wijze thema’s zoals sociale ongelijkheid, machtsverhoudingen, discriminatie en onrechtvaardigheid in allerhande vormen.

Aan de oorsprong van het Belgisch Observatorium van Maatschappelijke Ongelijkheid staat een groep personen die verbonden zijn aan Belgische universiteiten en aan Brusselse verenigingen. Met elkaar delen we zowel de bezorgdheid over de hardnekkigheid en de toename van sociale ongelijkheid als de vaststelling dat er een ontstellend gebrek aan informatie over bestaat.

Het Observatorium werkt onafhankelijk van andere instellingen, en bestaat dankzij de vrijwillige inzet van zijn medewerkers. Dit is een bewuste keuze waardoor we inhoudelijke beïnvloeding vermijden die kan voortvloeien uit financiële of institutionele verplichtingen.

Het Observatorium verdedigt geen specifiek politiek programma, maar wil een bijdrage leveren aan de strijd voor een meer egalitaire en democratische samenleving dankzij de verspreiding van feitelijke informatie en analyses over ongelijkheid.

Wij willen kritische en nauwgezette teksten produceren. Nauwgezetheid is echter niet hetzelfde als “neutraliteit”. Wij geloven niet in neutraliteit: een verschijnsel of een feit wordt steeds voorgesteld vanuit een bepaalde invalshoek. Wij benaderen op kritische wijze het fenomeen van maatschappelijke ongelijkheid en de mechanismen die ervoor verantwoordelijk zijn. Zo kunnen wij bijvoorbeeld beleidsmaatregelen die ongelijkheid versterken kritisch evalueren. Derhalve zijn onze analyses niet noodzakelijkerwijs consensueel en presenteren ze niet steeds een gulden middenweg tussen de standpunten van de actoren.

Wij maken deel uit van het netwerk Inequality Watch, een platform dat alle observatoria groepeert die werken op het thema van ongelijkheid in Europa.

Wij willen een open en participatief medium zijn. Al wie ons project deelt, is welkom om te helpen door artikels te schrijven of te vertalen.

Wie op de één of de andere manier wil deel uitmaken van ons project, neemt het best contact met ons op.

Het redactiecomité,

 Sarah De Laet (geograaf)
 Pauline Feron (socioloog)
 François Ghesquière (socioloog)
 Joël Girès (socioloog)
 Barbara Herman (socioloog)
 Françoise Janssens (romanist)
 Xavier May (economist)
 Cécile Piret (antropoloog)
 Alice Romainville (geograaf)
 Gilles Van Hamme (geograaf)
 Marie-Ève Cosemans (vertaalster)
 David Bastiaens (vertaler)
 Géraldine André (socioloog)
 Rino Noviello (fotograaf)
 Samantha Smith (socioloog)
 Benjamin Schlüter (economist)