Werk

Deze rubriek bevat artikels over arbeid en werkomstandigheden, werkgelegenheid, werkloosheid en arbeidsverhoudingen.

Een dag met Anita, werkster aan de ULB

28/06/2018 Manon Legrand

Het is dankzij haar dat de leslokalen en de bureaus van de Université libre de Bruxelles (ULB) netjes blijven. Anita (pseudoniem) is een van de 80 personeelsleden van de schoonmaakploeg van de universiteit. Een onzichtbaar...

Ongelijkheden in werkloosheid tussen Vlaanderen en Wallonië

Tussen Vlaanderen en Wallonië bestaan er zeer grote verschillen wat betreft werkloosheid. Soms ziet men die verschillen als een gevolg van culturele verschillen, bijvoorbeeld in de houding tegenover werken. Die uitleg probeert...

Zijn werknemersvertegenwoordigers "overbeschermd"?

22/05/2017 Maarten Hermans

Survey’s tonen alleszins geen fraai plaatje wat betreft zorgeloze werknemersinspraak in België Vlak voor de sociale verkiezingen in mei 2016 pleitte het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) voor het verminderen van de...

Hoe de smartphone bijdraagt aan de economische instabiliteit

27/04/2017 Mathieu Strale

Airbnb, Uber, menu next door, Listminut, BlaBlaCar of Deliveroo ... een "nieuwe" economische sector duikt tegenwoordig op in de straten, op onze telefoons en in onze samenleving. De sector wordt gekenmerkt door een aantal...

Het basisinkomen als een middel tegen ongelijkheid?

27/03/2017 Samantha Smith

Het basisinkomen is “een inkomen dat een politieke gemeenschap aan elk lid geeft, op individuele basis, zonder te controleren of er andere inkomens zijn en zonder een tegenprestatie te verwachten”. Sinds de jaren 80 duikt het...

Jongeren en werk: wie moet actief zijn?

20/09/2016 Manon Lengler

In de periode van januari 2014 tot januari 2015 voerde ik een klein onderzoek bij de Mission locale van Schaarbeek uit . Ik werkte er als «aanspreekpunt voor jongeren», dat houdt in dat ik raad gaf bij de inschakeling van...

Fiscale concurrentie: concept, context en gevolgen

Na LuxLeaks en andere onthullingen ziet het ernaar uit de fiscale optimalisering van de ondernemingen eindelijk een prioriteit op de Europese agenda is. Maar hoe noodzakelijk en dringend ook, dit mag het probleem van de...

Werkneemsters waarderen om de economie weer op gang te brengen

12/08/2016 Olivier Derruine

“De Loonkloof tussen mannen en vrouwen in Belgie 2014” is een uitstekend rapport dat helaas bijna geheel onopgemerkt bleef. Het is een gezamenlijke publicatie van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, de FOD...

Bedrijfswagens: een fiscaal en sociaal schandaal

Volgens de federatie Inter-environnement Wallonie, kan het aantal bedrijfswagens (bij wijze van extralegaal voordeel) in januari 2011 redelijkerwijs geschat worden op 500 000 voertuigen, d.w.z iets minder dan 9,5 % van het...

Vakbondsacties onder vuur (deel 2)

13/06/2016 Mathieu Strale

In een vorig artikel, lieten we zien hoe de aanvallen op de vakbonden worden uitgevoerd door sterke sociale groepen die beschikken over stevige actie- en communicatiemiddelen. Maar is hun kritiek objectief? En welke gevolgen...

Vakbondsacties onder vuur. Een eenzijdig klassendiscours als vector van sociale ongelijkheid

7/06/2016 Mathieu Strale

Gijzelneming, ondoeltreffend, archaïsch, onwettig, onschendbaarheid, conservatisme, kosten, ondoorzichtig, corporatisme, gebrek aan realisme, gevaarlijk, gewelddadig… Vakbondsactiviteiten en vakbewegingen liggen sterk onder...

Precaire en arme vrouwen in Brussel

In de meest recente editie van het Thematische Rapport van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn ’Vrouwen, bestaansonzekerheid en armoede’ wordt de nauwe relatie tussen fenomenen als bestaansonzekerheid, armoede, sociale...

Voor gelijk werk krijgen mannen en vrouwen nog steeds een ongelijk loon!

De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is nog altijd sterk aanwezig in onze samenleving. Verschillende artikels van het observatorium hebben bijvoorbeeld bewezen dat vrouwen meer tijd aan het huishouden besteden dan mannen...

Is het kleuteronderwijs onvermijdelijk vrouwelijk?

30/10/2015 Cécile Piret

Net als de Vlaamse Gemeenschap erkent de onderwijsraad van de Franse Gemeenschap (CEF) sinds enkele jaren het zogenaamde kleuteronderwijs als een fundamentele etappe in de schoolloopbaan van het kind. Het kleuteronderwijs komt...

Is opleiding het antwoord op de problematiek van massawerkloosheid?

Een zeer populaire verklaring voor werkloosheid, zeker in Brussel, is het ontoereikende opleidingsniveau van de werklozen. Volgens dit denkkader vereist de arbeidsmarkt een evenwicht tussen vraag en aanbod, net als om het even...

In het frans

Le secteur de l’abattage en Belgique

14/12/2023 Anne-Laure Mathy

En 2020, les abattoirs font à nouveau la une des journaux, mais pour des motifs inhabituellement médiatisés. Cette fois, il n’est plus question de sécurité alimentaire ou de...

La mobilité domestique et le « choix contraint » de la voiture

16/08/2023 Marie Gilow

« C’est le rush tout le temps, en fait. », dit Mélissa quand elle pense à une journée typique en semaine. Elle est employée de bureau à temps plein et mère d’un enfant de 2 ans...

Pauvreté, emploi et diplôme en Wallonie

Il est difficile d’avoir une vision simple et univoque de la pauvreté et de la précarité en Wallonie, parce que les indicateurs sont nombreux et que les manières de concevoir ou...