Gender

Deze rubriek bevat artikels over man-vrouwongelijkheid en seksuele minderheden.

Een dag met Anita, werkster aan de ULB

28/06/2018 Manon Legrand

Het is dankzij haar dat de leslokalen en de bureaus van de Université libre de Bruxelles (ULB) netjes blijven. Anita (pseudoniem) is een van de 80 personeelsleden van de schoonmaakploeg van de universiteit. Een onzichtbaar...

Het vrouwbeeld in de reclame van de krant “La Wallonie”

20/11/2017 Sylvie Moyse

Zowel vroeger als nu is reclame aanwezig in zowat alle kranten. Reclamemakers maakten al snel gebruik van afbeeldingen waar de vrouw in voor komt. We wilden de parallellen in vraag stellen tussen de evolutie van het vrouwbeeld...

De visie van Waalse burgers op genderdiscriminatie

De antidiscriminatiewet in België telt 19 zogenoemde “beschermde criteria”. Het geslacht is een van de discriminatiecriteria. Naast de decreten, wetten en actieplannen tegen discriminatie, wilden we het fenomeen discriminatie...

Discriminatie van holebi’s is nog altijd een feit

In april 2014 plaatst de International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans & Intersex Association België op de tweede plaats van hun klassement van landen met een wettelijk kader voor lesbiennes, homo- en biseksuelen,...

Feminisering van sportieve ruimten

30/12/2016 Agnes Elling

Sportdeelname is al lang geen louter mannelijke aangelegenheid meer. De algemene sportdeelname van mannen en vrouwen is ongeveer even groot. Niettemin bestaan er nog steeds genderspecifieke mechanismen van sociale in- en...

Verplaatsingen van vrouwen en onveiligheidsgevoel in Brussel: percepties en strategieën

9/12/2016

In 2011 vestigde een onderzoek met als titel ’Victimation et sentiment d’insécurité en Ile-de-France’ de aandacht op hoe verschillend mannen en vrouwen het veiligheidsgevoel ervaren bij hun verplaatsingen. Volgens dit onderzoek...

Werkneemsters waarderen om de economie weer op gang te brengen

12/08/2016 Olivier Derruine

“De Loonkloof tussen mannen en vrouwen in Belgie 2014” is een uitstekend rapport dat helaas bijna geheel onopgemerkt bleef. Het is een gezamenlijke publicatie van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, de FOD...

Precaire en arme vrouwen in Brussel

In de meest recente editie van het Thematische Rapport van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn ’Vrouwen, bestaansonzekerheid en armoede’ wordt de nauwe relatie tussen fenomenen als bestaansonzekerheid, armoede, sociale...

Voor gelijk werk krijgen mannen en vrouwen nog steeds een ongelijk loon!

De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is nog altijd sterk aanwezig in onze samenleving. Verschillende artikels van het observatorium hebben bijvoorbeeld bewezen dat vrouwen meer tijd aan het huishouden besteden dan mannen...

Is het kleuteronderwijs onvermijdelijk vrouwelijk?

30/10/2015 Cécile Piret

Net als de Vlaamse Gemeenschap erkent de onderwijsraad van de Franse Gemeenschap (CEF) sinds enkele jaren het zogenaamde kleuteronderwijs als een fundamentele etappe in de schoolloopbaan van het kind. Het kleuteronderwijs komt...

Welke rol is weggelegd voor patiëntenexpertise in de geneeskunde?

28/05/2015 Natasia Hamarat

Sinds een dertigtal jaren heerst er een brede sociale consensus over de democratisering van de gezondheidszorg. De patiënt krijgt een centrale plaats toebedeeld, denk maar aan de organisatie van de zorg voor chronische ziektes,...

Geslacht, macht en werkgelegenheid in België

1/03/2015 Joël Girès

Men hoort vaak zeggen dat mannen en vrouwen praktisch gelijk staan in de Belgische samenleving. Jammer genoeg is dit absoluut niet het geval. Laat ons dit betrachten door de manier waarop mannen en vrouwen verdeeld zijn op de...

Vrouwen (nog steeds) aan de haard

27/02/2015 Joël Girès

In België blijft 15,3% van de vrouwen thuis, terwijl dit slechts voor 3,4% van de mannen het geval is. En 82,8% van alle thuisblijvende personen is een vrouw. Deze elementen tonen duidelijk aan dat in onze samenleving mannen en...

In het frans

La mobilité domestique et le « choix contraint » de la voiture

16/08/2023 Marie Gilow

« C’est le rush tout le temps, en fait. », dit Mélissa quand elle pense à une journée typique en semaine. Elle est employée de bureau à temps plein et mère d’un enfant de 2 ans...

Écart salarial entre femmes et hommes, déconstruire les indicateurs

L’écart salarial est un indicateur souvent utilisé quand on traite des questions des inégalités entre femmes et hommes. Comme tout indicateur, il a été construit selon une...

La relégation du sale boulot : l’exemple de la gériatrie

Le groupe professionnel des aides-soignantes se situe à l’échelon le plus bas de la hiérarchie hospitalière. Dans les années 50-60, le métier d’infirmière est en pénurie. La...