Cultuur

Deze rubriek bevat artikels over media, toegang tot cultuur en ontspanning, en de devalorisatie van bepaalde cultuurvormen.

Waar zijn we bang voor?

Vlaanderen heeft een van de slechtste scores in internationale tests voor de schoolresultaten van kinderen van buitenlandse afkomst. Wat is het verband tussen de schoolresultaten van de kinderen en hun thuistaal? Piet Van...

Het vrouwbeeld in de reclame van de krant “La Wallonie”

20/11/2017 Sylvie Moyse

Zowel vroeger als nu is reclame aanwezig in zowat alle kranten. Reclamemakers maakten al snel gebruik van afbeeldingen waar de vrouw in voor komt. We wilden de parallellen in vraag stellen tussen de evolutie van het...

Ongelijkheid in de digitale wereld: fout wachtwoord?

In 58% van de Belgische huishoudens stond in 2005 een computer. Eén huishouden op twee had een internetaansluiting en slechts 56% van de bevolking gebruikte internet [1]. Die onderzoeken dienen als basis voor de gegevens over...

In het frans

Qui invite-t-on à la radio ?

14/08/2019 Mathieu Strale

Pour analyser les inégalités médiatiques, différentes méthodes sont possibles : minutages, relevés d’invités, analyses de discours, réflexions sur la place laissée aux différentes...

Implantation de l’entreprenariat culturel et créatif et politiques locales : le cas de Molenbeek

31/12/2018 Louise de Morati

Courant 2016, nous avons réalisé des entretiens auprès de personnes actives au sein de structures du secteur culturel ou créatif installées à proximité immédiate du centre...

L’orthographe m’a tuer

Source de fierté ou de honte, outil de sélection des candidats par les employeurs, bête noire des élèves et des enseignants, objet d’apprentissage long et rébarbatif (80 heures rien...