Immigratie

Deze rubriek bevat artikels over immigratie, mensen zonder papieren, etnische ongelijkheid en racisme.

CCTV in Brussel: Iedereen gelijk voor het elektronische oog?

Sinds de introductie van CCTV (Closed Circuit Television) in de Brusselse publieke ruimte, in de vroege jaren negentig, groeide dit cameratoezichtsysteem qua reikwijdte en doeleinden. Als Belangrijke bron van inkomsten voor...

Geschiedenis van het beeld van de migrant sinds 1831

Dit artikel tracht de oorsprong te achterhalen van de vele termen die werden gebruikt om “illegale migranten” te beschrijven. We zullen vaststellen dat in België elke nieuwe bepaling met betrekking tot migratie een beeld van de...

Migrantenverenigingen: identitaire isolatie of springplank voor de democratie?

6/07/2017 Barbara Herman

In welke mate beïnvloedt het verenigingsleven van Brusselaars met Congolese, Marokkaanse of Turkse afkomst hun deelname aan het politieke leven? Dynamische burgerverenigingen voor mensen van dezelfde afkomst zorgen er niet...

Etnische en raciale discriminatie op de arbeidsmarkt in België

28/02/2015 Alexandre Tandé

Bovenop het ongunstige sociale en economische klimaat, ondervinden bepaalde personen bijkomende moeilijkheden op de arbeidsmarkt en op de werkvloer. Over wat gaat het precies wanneer we het hebben over ’etnische en raciale...

In het frans

Sentiments d’injustice et théorie du complot

Cet article s’appuie sur une enquête de terrain ayant pour sujet les vécus et représentations d’adolescents migrants et issus des migrations à Bruxelles . Durant près de trois...

Sous le foulard, la galère

18/09/2017 Irène Kaufer

Comment les femmes de confession musulmane qui portent le foulard vivent-elles le racisme au quotidien ? Comment envisagent-elles leur propre avenir et celui de leur famille ?...

L’augmentation du minerval des étudiants étrangers

Les recteurs des universités francophones belges, avec l’aval de la Fédération Wallonie Bruxelles, ont décidé d’augmenter très fortement à partir de la rentrée 2016 le minerval des...