Leefomgeving

Deze rubriek bevat artikels over ruimtelijke ordening, ruimtelijke en leefmilieuongelijkheid, en de huisvestings- en mobiliteitsproblematiek.

CCTV in Brussel: Iedereen gelijk voor het elektronische oog?

Sinds de introductie van CCTV (Closed Circuit Television) in de Brusselse publieke ruimte, in de vroege jaren negentig, groeide dit cameratoezichtsysteem qua reikwijdte en doeleinden. Als Belangrijke bron van inkomsten voor...

Allemaal een beetje eigenaar: de oplossing?

Sedert de laatste staatshervorming staat de volledige huisvestingpolitiek onder hoede van de Gewesten. Dat biedt een kans om opnieuw woningsubsidies ter discussie te stellen, in het bijzonder over de subsidies die als doel...

Feminisering van sportieve ruimten

30/12/2016 Agnes Elling

Sportdeelname is al lang geen louter mannelijke aangelegenheid meer. De algemene sportdeelname van mannen en vrouwen is ongeveer even groot. Niettemin bestaan er nog steeds genderspecifieke mechanismen van sociale in- en...

Verplaatsingen van vrouwen en onveiligheidsgevoel in Brussel: percepties en strategieën

9/12/2016

In 2011 vestigde een onderzoek met als titel ’Victimation et sentiment d’insécurité en Ile-de-France’ de aandacht op hoe verschillend mannen en vrouwen het veiligheidsgevoel ervaren bij hun verplaatsingen. Volgens dit onderzoek...

Het milieu als bron van ongelijkheid? Armoede en sociaal de-engagement in de stad

18/08/2016 Zoé Lejeune

Milieuongelijkheden, wat betekent dat precies? De term komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten, waar onderzoekers en activisten een specifieke dimensie van ongelijkheid onder burgers hebben belicht: de zeer verschillende...

In beeld: een dag uit het leven op straat

2/06/2016 Lucie Martin, Sarah

Dit zijn de foto’s van een dagelijks traject, dat van Sarah, die al enkele jaren op straat leeft. Of beter gezegd, het zijn "momentopnamen" uit de film van die dag. We zijn ver van daklozenportretten, maar we zien het leven op...

Brussel verjaagt haar armen

8/04/2016 Shanan Khairi

Zoals in alle grote Europese steden is het aantal daklozen in Brussel de laatste tien jaar sterk gestegen. Dit wordt aangetoond door de census die door het centrum La Strada werd uitgevoerd. Volgens hun cijfers waren er in...

Sociale segregatie van koppels in België

26/10/2015 Joël Girès

’Liefde is blind’, zegt het spreekwoord. Nochtans begin je niet met om het even wie een relatie: koppels lijken vanuit sociaal oogpunt vaak op elkaar. De uitdrukking ’Soort zoekt soort’ lijkt dus beter van toepassing. Dit artikel...

Ongelijkheid in levensverwachting

22/09/2015 Gilles Van Hamme

Gezondheidsongelijkheid is bijzonder stuitend, want het illustreert sociale en territoriale ongelijkheid in termen van leven en dood. Op gemeentelijk niveau varieert de vrouwelijke levensverwachting van 78,5 jaar in...

De armen verplaatsen om de ongelijkheid te verminderen?

Sociale ongelijkheid heeft een ruimtelijk aspect. In elk land, elke regio, wijk, straat en zelfs elk gebouw kan op ruimtelijk vlak een ongelijke toewijzing van sociale middelen worden vastgesteld. Het feit dat het ruimtelijke...

Ongewenst: daklozen in de openbare ruimte

10/04/2015 Lucie Martin

Omdat daklozen geen woning hebben, speelt de openbare ruimte een cruciale rol in hun leven. Ze worden niet voor niets ’mensen die op de straat leven’ genoemd. Ondanks het publieke aspect van de openbare ruimte, gelden er...

Ongelijkheid inzake energiekosten

22/02/2015 Xavier May

Huishoudelijk energieverbruik is een basisbehoefte. We stellen vast dat dit verbruik een grotere plaats inneemt in het gezinsbudget van huishoudens met een lager inkomen. De 10 % armste huishoudens besteden 13,2 % van hun...

In het frans

Airbnb ou comment tirer une rente de sa chambre d’amis

Airbnb Inc. et sa plateforme de location d’hébergement touristique sont nées en 2008. Un succès explosif a suivi. Dans les villes où le marché du logement est à la fois sous haute...

Non take-up.brussels ou le non recours aux droits sociaux en Région bruxelloise

18/06/2018 Laurence Noël

Qu’est-ce que le non-recours aux droits sociaux ? Le non-recours renvoie à toute offre publique non réalisée pour tout droit ou service auquel des citoyens éligibles peuvent...

L’accès à la propriété du logement en Europe et en Belgique

12/03/2018 Romain Barriet

L’accès à la propriété immobilière, au cœur de la politique de logement en Belgique, est-il menacé pour certaines catégories sociales ? Le taux de propriété des ménages à faible revenu...