Rijkdom

Deze rubriek bevat artikels over inkomen, uitgaven en vermogens van huishoudens, fiscaliteit en sociale zekerheid.

Het basisinkomen als een middel tegen ongelijkheid?

27/03/2017 Samantha Smith

Het basisinkomen is “een inkomen dat een politieke gemeenschap aan elk lid geeft, op individuele basis, zonder te controleren of er andere inkomens zijn en zonder een tegenprestatie te verwachten”. Sinds de jaren 80 duikt het...

Fiscale concurrentie: concept, context en gevolgen

Na LuxLeaks en andere onthullingen ziet het ernaar uit de fiscale optimalisering van de ondernemingen eindelijk een prioriteit op de Europese agenda is. Maar hoe noodzakelijk en dringend ook, dit mag het probleem van de...

In beeld: een dag uit het leven op straat

2/06/2016 Lucie Martin, Sarah

Dit zijn de foto’s van een dagelijks traject, dat van Sarah, die al enkele jaren op straat leeft. Of beter gezegd, het zijn "momentopnamen" uit de film van die dag. We zijn ver van daklozenportretten, maar we zien het leven op...

Brussel verjaagt haar armen

8/04/2016 Shanan Khairi

Zoals in alle grote Europese steden is het aantal daklozen in Brussel de laatste tien jaar sterk gestegen. Dit wordt aangetoond door de census die door het centrum La Strada werd uitgevoerd. Volgens hun cijfers waren er in...

Precaire en arme vrouwen in Brussel

In de meest recente editie van het Thematische Rapport van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn ’Vrouwen, bestaansonzekerheid en armoede’ wordt de nauwe relatie tussen fenomenen als bestaansonzekerheid, armoede, sociale...

Voor gelijk werk krijgen mannen en vrouwen nog steeds een ongelijk loon!

De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is nog altijd sterk aanwezig in onze samenleving. Verschillende artikels van het observatorium hebben bijvoorbeeld bewezen dat vrouwen meer tijd aan het huishouden besteden dan mannen...

Ongelijkheid in levensverwachting

22/09/2015 Gilles Van Hamme

Gezondheidsongelijkheid is bijzonder stuitend, want het illustreert sociale en territoriale ongelijkheid in termen van leven en dood. Op gemeentelijk niveau varieert de vrouwelijke levensverwachting van 78,5 jaar in...

Het beleid van armoedebestrijding in België

Door de economische crisis worden de problemen van precariteit en armoede opnieuw zichtbaar in de openbare ruimte. De media spreken erover, en de politici lijken diepgaand bezorgd over deze problematiek. De Programmatorische...

Ongelijke lonen in Europa

De loondiscussie komt regelmatig ter sprake in de pers. Meestal komt daarbij de neoliberale opvatting aan bod: lonen zijn kosten die beperkt moeten worden om het concurrentievermogen van de Belgische ondernemingen veilig te...

De armen verplaatsen om de ongelijkheid te verminderen?

Sociale ongelijkheid heeft een ruimtelijk aspect. In elk land, elke regio, wijk, straat en zelfs elk gebouw kan op ruimtelijk vlak een ongelijke toewijzing van sociale middelen worden vastgesteld. Het feit dat het ruimtelijke...

Ongewenst: daklozen in de openbare ruimte

10/04/2015 Lucie Martin

Omdat daklozen geen woning hebben, speelt de openbare ruimte een cruciale rol in hun leven. Ze worden niet voor niets ’mensen die op de straat leven’ genoemd. Ondanks het publieke aspect van de openbare ruimte, gelden er...

Ongelijkheid inzake energiekosten

22/02/2015 Xavier May

Huishoudelijk energieverbruik is een basisbehoefte. We stellen vast dat dit verbruik een grotere plaats inneemt in het gezinsbudget van huishoudens met een lager inkomen. De 10 % armste huishoudens besteden 13,2 % van hun...

In het frans

L’emploi convenable au prisme des inégalités de mobilité

« Il ne suffit pas de trouver un emploi, encore faut-il pouvoir s’y rendre »… Dénonçait Eric le Breton en 2006 [1]. Outre la difficulté de trouver un emploi lui-même, les freins à...

En image : une journée de la vie en rue (II)

2/01/2017 Lucie Martin, Pathé

"Quand on prend des photos on commence à voir d’autres choses, à donner plus d’importance à des détails. Quand je marche, ce que je vois se rapporte à mon histoire. Chaque photo...

Stabilité et transformations de la pauvreté en Wallonie ?

Ces dix dernières années, le taux de pauvreté wallon est resté stable autour de 18%. Il en est de même pour les inégalités de revenus, qui sont limitées en Wallonie. Cependant,...