Sociale klassen

Deze rubriek bevat artikels over ongelijkheid tussen sociale klassen of tussen socio-professionele categorieën.

Hoe de universiteiten bijdragen aan de ongelijkheid op school

22/08/2017 Jonathan Unger

Omdat de universiteit de laatste etappe in de schoolcarrière is, schuift ze de verantwoordelijkheid voor onderwijsongelijkheid grotendeels van haar af. Het is inderdaad zo dat het grootste deel van de selectie gebeurt tijdens...

Gelijke kansen versus gelijkheid

Al zo’n dertig jaar stuurt men aan op een verandering van het sociale beleid. In grote lijnen kunnen er twee beleidsmodellen onderscheiden worden: de verzorgingsstaat en de actieve welvaartsstaat. In het eerste model, typerend...

Vakbondsacties onder vuur (deel 2)

13/06/2016 Mathieu Strale

In een vorig artikel, lieten we zien hoe de aanvallen op de vakbonden worden uitgevoerd door sterke sociale groepen die beschikken over stevige actie- en communicatiemiddelen. Maar is hun kritiek objectief? En welke gevolgen...

Vakbondsacties onder vuur. Een eenzijdig klassendiscours als vector van sociale ongelijkheid

7/06/2016 Mathieu Strale

Gijzelneming, ondoeltreffend, archaïsch, onwettig, onschendbaarheid, conservatisme, kosten, ondoorzichtig, corporatisme, gebrek aan realisme, gevaarlijk, gewelddadig… Vakbondsactiviteiten en vakbewegingen liggen sterk onder...

Verberg die armoede die ik niet zien wil

11/03/2016 Florence Dufaux

Naast de problematiek van schulden, sociale bijstand en de (flagrante) sociaaleconomische kwetsbaarheid van daklozen, bestaat er een onzichtbare en ruim genegeerde vorm van armoede: die van de gevangenen. 1. De gevangenis:...

Arm leven betekent ook minder lang leven

"Een vrouw van 25 jaar zonder opleiding heeft 18 jaar minder gezonde levensjaren voor de boeg dan haar hooggeschoolde leeftijdsgenote” En deze kloof is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Een studie, gefinancierd...

Sociale segregatie van koppels in België

26/10/2015 Joël Girès

’Liefde is blind’, zegt het spreekwoord. Nochtans begin je niet met om het even wie een relatie: koppels lijken vanuit sociaal oogpunt vaak op elkaar. De uitdrukking ’Soort zoekt soort’ lijkt dus beter van toepassing. Dit artikel...

De Belgische universiteit is er een voor de elites

19/09/2015 Joël Girès

Het onderstaande citaat uit 2013 is afkomstig van de rector van de Universiteit van Luik (ULg): De democratisering en de massificatie van het hoger onderwijs [...] bedreigen het universitaire model zoals wij dat vandaag...

Sociale klassen en ongelijke kansen in België

De Belgische samenleving van nu zou een samenleving van gelijke kansen zijn: iedereen krijgt de kans om de sociale ladder te beklimmen van onderaan af, door gewoon hard te werken. Maar dit is een onjuist idee: de Belgische...

Het buitengewoon onderwijs van de Franse Gemeenschap, speciaal voor kansarmen

Elk jaar komen er leerlingen in het buitengewoon onderwijs terecht. De meesten van hen zijn tussen de 7 en 12 jaar oud. In 2012 bereikte het aantal scholieren in het buitengewoon onderwijs van de Franse Gemeenschap ongeveer...

In het frans

Quand on veut, on peut !

29/10/2018 Anne-Laure Mathy

Les inégalités dans l’enseignement supérieur flamand sont-elles encore présentes ? À priori, l’accès aux études supérieures semble relativement démocratisé grâce aux bourses et à un...

De l’assisté à l’activé, la conditionnalité des droits du pauvre

Peut-on donner foi à l’idée répandue selon laquelle les pauvres se complaisent dans un état d’assisté ? Peut-on considérer qu’ils profitent des avantages du système de protection...

Mixité sociale dans les écoles et inégalité scolaire

L’objectif de cet article est d’apporter une réflexion sur l’effet de la mixité sociale dans les écoles sur les inégalités scolaires en Belgique. Il s’inscrit dans des discussions que...