Het Observatorium Maatschappelijke Ongelijkheid zoekt vertalers Frans -> Nederlands!

Politiek

Deze rubriek bevat artikels over overheidsbeleid, politieke vertegenwoordiging en ongelijkheid in justitie en recht(en).

Sociale en fiscale fraude: een beetje perspectief

25/07/2018 Mathieu Strale

Sociale en fiscale fraude zijn vaak in het nieuws. Heel wat cijfers worden geciteerd, verschillende oplossingen worden naar voren geschoven. Desondanks blijft vaak onduidelijk om welke bedragen het nu juist gaat en welke...

CCTV in Brussel: Iedereen gelijk voor het elektronische oog?

Sinds de introductie van CCTV (Closed Circuit Television) in de Brusselse publieke ruimte, in de vroege jaren negentig, groeide dit cameratoezichtsysteem qua reikwijdte en doeleinden. Als Belangrijke bron van inkomsten voor...

Migrantenverenigingen: identitaire isolatie of springplank voor de democratie?

6/07/2017 Barbara Herman

In welke mate beïnvloedt het verenigingsleven van Brusselaars met Congolese, Marokkaanse of Turkse afkomst hun deelname aan het politieke leven? Dynamische burgerverenigingen voor mensen van dezelfde afkomst zorgen er niet...

Hoe de smartphone bijdraagt aan de economische instabiliteit

27/04/2017 Mathieu Strale

Airbnb, Uber, menu next door, Listminut, BlaBlaCar of Deliveroo ... een "nieuwe" economische sector duikt tegenwoordig op in de straten, op onze telefoons en in onze samenleving. De sector wordt gekenmerkt door een aantal...

Allemaal een beetje eigenaar: de oplossing?

Sedert de laatste staatshervorming staat de volledige huisvestingpolitiek onder hoede van de Gewesten. Dat biedt een kans om opnieuw woningsubsidies ter discussie te stellen, in het bijzonder over de subsidies die als doel...

Jongeren en werk: wie moet actief zijn?

20/09/2016 Manon Lengler

In de periode van januari 2014 tot januari 2015 voerde ik een klein onderzoek bij de Mission locale van Schaarbeek uit . Ik werkte er als «aanspreekpunt voor jongeren», dat houdt in dat ik raad gaf bij de inschakeling van...

Gelijke kansen versus gelijkheid

Al zo’n dertig jaar stuurt men aan op een verandering van het sociale beleid. In grote lijnen kunnen er twee beleidsmodellen onderscheiden worden: de verzorgingsstaat en de actieve welvaartsstaat. In het eerste model, typerend...

Het milieu als bron van ongelijkheid? Armoede en sociaal de-engagement in de stad

18/08/2016 Zoé Lejeune

Milieuongelijkheden, wat betekent dat precies? De term komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten, waar onderzoekers en activisten een specifieke dimensie van ongelijkheid onder burgers hebben belicht: de zeer verschillende...

Bedrijfswagens: een fiscaal en sociaal schandaal

Volgens de federatie Inter-environnement Wallonie, kan het aantal bedrijfswagens (bij wijze van extralegaal voordeel) in januari 2011 redelijkerwijs geschat worden op 500 000 voertuigen, d.w.z iets minder dan 9,5 % van het...

Vakbondsacties onder vuur (deel 2)

13/06/2016 Mathieu Strale

In een vorig artikel, lieten we zien hoe de aanvallen op de vakbonden worden uitgevoerd door sterke sociale groepen die beschikken over stevige actie- en communicatiemiddelen. Maar is hun kritiek objectief? En welke gevolgen...

Vakbondsacties onder vuur. Een eenzijdig klassendiscours als vector van sociale ongelijkheid

7/06/2016 Mathieu Strale

Gijzelneming, ondoeltreffend, archaïsch, onwettig, onschendbaarheid, conservatisme, kosten, ondoorzichtig, corporatisme, gebrek aan realisme, gevaarlijk, gewelddadig… Vakbondsactiviteiten en vakbewegingen liggen sterk onder...

Brussel verjaagt haar armen

8/04/2016 Shanan Khairi

Zoals in alle grote Europese steden is het aantal daklozen in Brussel de laatste tien jaar sterk gestegen. Dit wordt aangetoond door de census die door het centrum La Strada werd uitgevoerd. Volgens hun cijfers waren er in...

Verberg die armoede die ik niet zien wil

11/03/2016 Florence Dufaux

Naast de problematiek van schulden, sociale bijstand en de (flagrante) sociaaleconomische kwetsbaarheid van daklozen, bestaat er een onzichtbare en ruim genegeerde vorm van armoede: die van de gevangenen. 1. De gevangenis:...

Alsmaar meer gevangenissen, alsmaar meer gedetineerden

7/01/2016 Luk Vervaet

De achteruitgang van onze sociale welvaartsstaat kan worden vastgesteld niet enkel door de verschillende maatregelen van sociale teruggang die de laatste 25 jaar door onze regeringen zijn genomen, en die terecht in twijfel...

Het beleid van armoedebestrijding in België

Door de economische crisis worden de problemen van precariteit en armoede opnieuw zichtbaar in de openbare ruimte. De media spreken erover, en de politici lijken diepgaand bezorgd over deze problematiek. De Programmatorische...

In het frans

Implantation de l’entreprenariat culturel et créatif et politiques locales : le cas de Molenbeek

31/12/2018 Louise de Morati

Courant 2016, nous avons réalisé des entretiens auprès de personnes actives au sein de structures du secteur culturel ou créatif installées à proximité immédiate du centre...

Non take-up.brussels ou le non recours aux droits sociaux en Région bruxelloise

18/06/2018 Laurence Noël

Qu’est-ce que le non-recours aux droits sociaux ? Le non-recours renvoie à toute offre publique non réalisée pour tout droit ou service auquel des citoyens éligibles peuvent...

Qui invite-t-on à la radio ?

6/11/2017 Mathieu Strale

Pour analyser les inégalités médiatiques, différentes méthodes sont possibles : minutages, relevés d’invités, analyses de discours, réflexions sur la place laissée aux différentes...